Grup Yorum Açlık Grevinde Duydunuz mu?

Merhabalar

Sevgili okurlar

***Uçsuz bucaksız sıradağlardan, yorgun ve bezgin ovalara doğru bahar seliyle akan, yoksul mahallelerin çamurlu sokaklarını, solgun duvarlarını çiçekleyen, umudun türkülerini söylemeye geldik ! (Bir kar makinası-1-)

Merhaba dostlar

diyerek başlıyorlardı konserlerine

Grup Yorum 1985 yılında üniversite öğrencileri tarafından İstanbul`da kurulan bir müzik grubu

Başlarda, Ruhi Su, Mahzuni Şerif, Inti Illimani, Victor Jara, Quilapayun ve Theodorakis`ten etkilenmiş, grup, Anadolu`nun ve üzerinde yaşayan halkların sesini, devrimci-sosyalist bir müzik anlayışıyla duyurmayı amaçlamış ve bu yolda çok ağır bedeller ödeyerek günümüze gelmiştir..

Türkiye`de 1980 yılında gerçekleşen 12 eylül faşist cuntası  ve sonrasındaki politikalara tepkileriyle çıkış yapan Yorum müzik grubu olmanın dışında, muhalif duyarlılığın, haklar ve özgürlükler mücadelesinin de önemli bir ismi olmuştur.

1987`den başlayarak hemen her yıl bir albüm çıkaran, Türkiye`de ve Avrupa`da her yıl onlarca büyük konser veren Grup, bunun dışında yüzlerce kitle eylemine, sokak gösterisine, greve, fabrika ve üniversite işgaline katıldı.

Grup üyeleri bu nedenlerle ve müziklerinin içerik ve sunumundaki muhalif çizgi nedeniyle pek çok gözaltı, tutuklama ve yasaklama ile karşılaştı. Güvenlik güçleri tarafından cd ve kasetleri dahi kurşunlanan grubun pek çok üyesi, onlarca kez işkence gördü, on yıllara varan hapis cezaları aldı. Yorum, Türkçe dışında, Anadolu`da konuşulan Kürtçe, Arapça, Çerkezce dillerinde de şarkılar söylüyor. Müziğinde, mey, bağlama, kaval gibi yerel çalgıların yanı sıra, başta gitar olmak üzere keman ve obua gibi pek çok yerel olmayan çalgı da kullanıyor. Solo ve koro vokallerin baskın olduğu müziğinde, ritim kompozisyonlarına ve ezgilere yaslanıyor. ülkemizin yerel folk şarkılarından Akdeniz ezgilerine, Latin Amerikalı marşlardan `rock`a kadar tınılar barındıran yorum müziğinin bence gelinen noktada adı Devrimci Halk Müziği dir.

Grubun şarkı sözleri, anti-faşist ve anti-emperyalist mücadele, hapishane katliamları, doğal afetlerin yarattığı yıkımlar, emperyalist savaşlar, ölümler, aşk, erdem ve özgür bir dünyaya duyulan özlem, ezilen halkların mücadelesi konuları oluşturuyor, Grup yorum net ifadesiyle Ezilenlerin sesidir.

Hakkında bir çok araştırma yazıları, belgeseller ve kitaplar yayımlanan Grup Yorum, basında “Hapishane Şarkıcıları” ve “Kar Makinası” ismi ile de anılıyor.

Ben Grup Yorum’un mücadele ve müzik ve tarihinin 2010 öncesi ve sonrası olarak iki bölümde ele almak gerektiğine inanıyorum, bunu neden böyle düşünüyorum çünkü Grup yorum her ne kadar kurulduğundan 2010 yılına kadar ezilen halkların sesi olup bu mücadele çizgisinden asla taviz vermemiş olsada 25. Yıl’ından yani 2010 yılından sonraki ülkemiz sınırlarını açan ırkçılığa, sömürüye, emperyalizme ve savaşlara karşı müziği ile oluşturduğu mücadele çizgisi sadece Türkiyedeki egemenleri değil Avrupa ve diğer emperyalist ülkeleride oldukça rahatsız etmeye başlamıştı ve  Avrupa’nın birçok ülkesinde özellikle ırkçılığa karşı yaptıkları organizasyon ve konserler yasaklanmıştır.

Anti emperyalist mücadele kapsamında Amerika’nın Irak’ı işgali sırasında, işgale karşı Dünya’nın birçok ülkesinden  Irak’a canlı kalkan eylemine katılan gazeteci ve aktivistlerin  yanısıra Grup Yorum’da iki üyesi Cihan Keşkek ve Eylül İşcan ile canlı kalkan eylemine katılmışlardı

Özellikle 2010 yılında Beşiktaş’ın İnönü stadyumunda organize ettikleri 25.Yıl konseri 35.000 kişilik stadyumun çim saha bölümününde tıka basa dolmasıyla 55.700 kişinin katıldığı arkasında 85 kişilik orkestra olmak üzere koroları ve kendileriyle birlikte sahneye 110 kişi çıkmışlardı, rüya bir konser ve her şeyiyle müthiş bir organizasyondu

2010 yılından sonra peşpeşe yaptıkları Bakırköy halk pazarı ücretsiz halk konserleri artık yüzbinleri aşmış ilk’i 400.000 ikincisi 600.000 i aşan katılımla gerçekleşmiş konser çalışmalarını halkın sahiplendiği gözlerden kaçmıyordu

Bu kitleselleşme birilerini korkutmaya başlamıştı ve Grup Yorum’un birbiri ardına ürettiği çalışmalar ve nerde ezilen halkın uğradığı haksızlıklar ve  eylemler varsa Grup Yorum da mutlaka orada olması egemenleri iyiden iyiye rahatsız etmeye başlamıştı.

Evet kuruluşundan beri ‘’Türküler Susmaz Halaylar Sürer’’ sloganını  öne çıkaran Yorum artık ‘’Türkülerimizden Korkuyorlar’’ Diyordu.,

Ancak kurulduğundan beri üzerindeki baskıların dinmek ve durmak nedir bilmeyen Grup Yorum nerdeyse gözaltına alınmayan, işkenceden geçmeyen üyesi kalmamıştı son yıllarda da bu baskılar adeta haftalık hale gelmişti

Grup Yorum’un çalışmalarını yürüttüğü İstanbul, Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi son iki yılda onlarca kez polis baskınına maruz kaldı: 2016’nın Ekim ve Kasım aylarında, 2017’nin Mayıs ve Eylül aylarında, 2018’de de Ekim ve Kasım aylarında. 2019 yılında da polis baskınları devam etti, son operasyon 26 Şubat 2019’da gerçekleşti.

Baskınlar sırasında Grup Yorum’a ait enstrümanlar kırıldı veya kayboldu, nota defterleri zarar gördü. Grup Yorum’un yaptığı açıklamaya göre, bu baskınlarda toplam 30 kişi tutuklandı. Birçok üyesi halen tutuklu.

Altı Grup Yorum üyesi de İçişleri Bakanlığı’nın “aranan teröristler listesinde” gri listede: İnan Altın, Selma Altın, Ali Aracı, İbrahim Gökçek, Emel Yeşilırmak, İhsan Cibelik. Örgüt üyeliği” ile suçlanan Grup Yorum üyelerini ihbar edenlere 300 biner TL para ödülü vaadediliyordu. Üyelerinden Selma Altın ve İnan Altın geçtiğimiz aylarda Fransa’ya geçerek Yılmaz Güney’in Mezarında bir basın açıklaması yapmışlardı

Ayrıca Grup Yorum’un 2015’ten beri “Bağımsız Türkiye Konseri” adıyla verdikleri konserleri Valilikçe yasaklanmakta olup şu anda Türkiye’nin hiçbir yerinde konserlerine izin verilmemektedir

Evet şu anda üzerindeki baskılar ve yasaklamalara karşı Grup Yorum Süresiz dönüşümsüz açlık gerevine başlayalı tam 158 gün oldu.

*Bahar Kurt açlık grevinin 132. gününde ve 41 kilo,

*Ali Aracı 56. Günde ve 46 kilo,

*Helin Bölek 123. Günde ve 57 kilo,

*İbrahim Gökçek 125. Günde  52 kilo

*Barış Yüksel 126. günde 56 kilo

 

GRUP YORUM’UN TALEPLERİ

*İdil kültür merkezimiz basılmasın

*Konser yasakları kaldırılsın

*Arama listeleri kaldırılsın

*Tutsak Grup Yorum üyeleri serbest bırakılsın

*Hakkımızda açılan davalar düşürülsün

-Grup Yorum’un avukatlarından Derviş Aydın’ın açıklamlarına göre

‘SOMUT BİR SUÇLAMA YOK…’

Davanın avukatlarından Derviş Aydın, haklarında ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla hazırlanan iddianame hakkında, “Tamamıyla tanık ve gizli tanık ifadeleri üzerine kurulmuş durumda”  Aydın, müvekkilleri hakkında yöneltilen suçlamalarla ilgili şunları söyledi: “Suçlama olarak yöneltilen ifadelerin içeriğine baktığımızda müvekkillerin İdil Kültür Merkezi ve Tavır dergisinde çalıştığı, Grup Yorum üyesi oldukları gibi beyanlar ağırlıklı. Somut bir suçlama veya olay tarifi yok diyebiliriz. Dosyanın açılması ile birlikte tanıkların birçoğu duruşmalarda dinlendi. Bu noktada açık tanık olarak yer alan tanıkların gizli tanık usullerine göre dinlenmesi gibi hak ihlalleri de yaşandı. Duruşmada dinlenen tanıklar soruşturma aşamasında verdikleri ifadelerle uyuşmayan hatta o ifadelerin yanlış aktarıldığını belirten beyanlarda bulundular.”

‘TANIK İFADELERİ KURGULANMIŞ’

Aydın tanık ifadeleri için, “kurgulanmış” yorumunda bulunuyor. Duruşma tutanaklarına geçen bir ifadeye de şu örneği verdi: “Bir gizli tanığın verdiği ifade aynen şöyle: ‘Emniyet ifademi daha sonra okudum. O ifademde sadece örgüt üyesi olarak tanımakla şeklinde yazılarak fotoğraf teşhisi yaptırılmıştı ancak ben örgüt üyesi olarak değil Grup Yorum üyesi olarak tanıdığımı ısrarla belirtmiştim. Ben ifademde geçen kişilerin örgüt üyesi oldukları konusunda bilgi sahibi değilim. Buradaki ifadem daha doğrudur.’ Diğer bir sorun da hukuka aykırı bu yöntemler ile suçlama olarak öne sürülen delillerin doğrudan incelenmesinin olanaksız kılınması, delillerin yasallığı ve gerçekliği araştırılmadığı için bu anlamda savunma ve iddia makamının değerlendirmelerine olanak tanınmayarak adil yargılama kavramının önemli unsurlarından olan silahların eşitliği ilkesine aykırı davranılmaktadır.”

Diğer yandan Grup yorum’a ülkemizin her yanından ‘’Grup Yorum her yerde’’ adı altında destek çalışmaları yapılmakta ancak bu çalışmalar içerisindeki yapılmak istenen konserlere valiliklerce hiçbir şekilde izin verilmemektedir, diğer yandan Avrupa ve Latin Amerika ülkeleri müzisyenlerinden yoğun bir şekilde destek açıklamaları yapılmaktadır

*1990 yılından itibaren ikisi Kumla ve Karacali, diğer dördü merkezde olmak üzere 6 konser de Gemlik’te gerçekleştiren Grup Yorum’un hukuka aykırı, somut dayanağı olmayan ve haksız yargılanmasından vazgeçilmeli talepleri kabul edilmelidir.

***İsterizki sesimizde, şeyh Bedrettin dile gelsin  ‘’hakikat savaşçıları ölümsüzdür.’’ Diyen ve 600 yıl öncesinden seslenen, bilge sesini duysun halkımız

Pir sultan’ın sesini duysun. İsterizki. Halkımız, her türkümüzde ‘’Ben dönmezem yolumdan !’’ diyen haykırışını işitsin

(Bir kar makinesi-2)

Unutulmamalıdırki;

‘’Bir ulusun türkülerini yapanlar,

Yasalarını yapanlardan daha güçlüdür’’.

William Shakespeare…

SAGILARIMLA

Grup Yorum Açlık Grevinde Duydunuz mu?” için bir yorum

  • Kasım 2, 2019 tarihinde, saat 11:59 am
    Permalink

    Bir çok ulusal basından bile daha nitelikli yazıları bulduğumuz Son Nokta yı bu kadar güzel insanı düşünürü yazarı bir araya getirdiği için tebrik ediyorum. Ayrıca Erol kardeşimide yazmaya zorladığı be bizlere kazandırdığı için Cemal kardeşe çok teşekkürler.
    Aynen böyle devam. Doğru ve iyi yoldasınız. Başarılar.

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: